007 DO TË XHIROHET NË DUBROVNIK TË KROACISË

Filmi më i ri i me superagjentin James Bond mund të xhirohet në Kroaci.

Kryetari i Dubrovnikut ka konfirmuar që filmi i 25-të i 007 do të filmohet në këtë vend, raporton Digital Spy sipas faqes zyrtare të filmave Bond.

Në këtë faqe thuhet që stafi i filmit është në një stad të avancuar të negocimeve.