42 raste lidhur me parregullsitë zgjedhore ka hapur prokurorja

Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë ka raportuar se deri në këtë moment në bazë të ligjit penal, janë formuar 42 lëndë në lidhje me parregullsitë zgjedhore, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Nga këto, 20 lëndë janë formuar sipas detyrës zyrtare, thashethemet e publikuara në media, portale, në rrjetet sociale. Janë formuar tre raste me akuzën penale të ngritura nga individë për kryerjen e krimeve të lidhura me procesin zgjedhor.

Pjesa më e madhe e raportimeve janë paraqitur nga Shoqata civile apo parti politike.

Të gjitha 42 lëndët janë formuar për të dërguar për veprime urgjente deri te kompetentët e Prokurorisë Themelore Publike. Përveç kësaj, në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Prokuroria Publike, Prokuroria Themelore publike në secilën nga lëndët duhet urgjentisht të ndërmarrë masa dhe veprime për të sqaruar ngjarjet, për të zbuluar përgjegjësinë e mundshme penale.

Prokuroria Publike nga Komisioni për monitorimin e parregullsive zgjedhore dhe nëpërmjet funksionimit të rregullt të Prokurorisë Themelore Publike, do të vazhdojë trajtimin në të gjitha lëndët, profesionalisht dhe urgjentisht, duke marrë parasysh arsyet që tregojnë arsyet e dyshimit apo dyshim të arsyeshëm për kryerjen e parregullsive.

Për më tepër, Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë i bën thirrje publikut, organizatat e shoqërisë civile, organizatave të tjera, partitë politike, institucionet vendore dhe ndërkombëtare, të gjithë ata që vlerësojnë se në ndonjë procedurë ka indikacione të një vepre penale që lidhet me procesin zgjedhor, të paraqitet në peticionin / ankesë pranë Komisionit për monitorimin e parregullsive zgjedhore në adresën e emailit izbori@jorm.gov.mk dhe deri te të gjitha prokuroritë themelore publike kompetente.