BARDHYL ZAIMI: KOT FLISNI PËR KOMBIN KOSOVAR, AI NUK EKZISTON! KA VETËM KOMB SHQIPTAR!

BARDHYL ZAIMI: KOT FLISNI PËR KOMBIN KOSOVAR, AI NUK EKZISTON! KA VETËM KOMB SHQIPTAR!


…Nuk ka komb kosovar, ka komb shqiptar. Eshte tjeter pune identiteti politko-shteteror qe duhet te ndertohet ne korelacion me njesine e konsoliduar kombetare. Kombi shqipatar eshte ekzistence e tanesume historike qe nuk nderlidhet vetem me shtetin shqipar. Universi simbolik i kombit shqiptar eshte i etabluar historikisht dhe njeh kariatidat e gjuhes dhe kultures se perbashket. Konfliktualitet po lindin shkaku i mungeses se njohjeve teorike. Kombi shqiptar eshte projekt i thelle historik me gjithe fatalitet e mundshme…