Bardhyl Zaimi:DOXSA-T DHE EPISTEMAT

DOXSA-T DHE EPISTEMAT

….Sa më tepër që në hapësirën publike shfaqen protagonistë të ndryshëm të “mendimit” publik aq më tepër mbetet e nevojshme që të shpjegohet se jo gjithsecili mund të konsiderohet analist politikë. Në historinë e mendimit dhe të dijes, që nga antika, njihen “doxa-t” si kategori mendimi mes padijes dhe dijes dhe “epistema” si kategori e njohjes së argumentuar e bazuar thellësisht në dije. Përkthyer në realitetet e tanishme në kategorinë e parë bien opinonistët dhe tjerë bjerrakohës, ndërsa në të dytën analistët politikë…/antpress