Benzina dhe dizeli do te shtrejtohen per 10 denare

Lajm i keq vjen per te gjithe automjetet, benzina dhe dizeli do te shtrejtohen per 10 denare. Ky lajm vjen nga Rusia ku neqoftese prodhimi i naftes zvoglohet atehere edhe nafta do te posoje rritje te cmimit