Berati – Ky qytet 2400 vjeçar, krenaria e arkitekturës shqiptare nën mbrojtjen e UNESCO

Berati – Ky qytet 2400 vjeçar, krenaria e arkitekturës shqiptare nën mbrojtjen e UNESCO-s, është 120 km nga Tirana. Qyteti formon një kombinim të përkryer të kulturave, kostumeve, traditave dhe pamjes lindore dhe perëndimore. Berati është një thesar i historisë shqiptare, kultur ës dhe një testament i traditës së harmonisë fetare në Shqipëri.