Bukuria qëndron në sytë e atij që sheh

Fotoshopi është bërë simbol i standardeve të arritshme të bukurisë në shoqërinë globale ku jetojmë. Jo shumë kohë më parë, gazetarja Esther Honig u kërkoi disa ekspertëve të fotoshopit ‘të punonin’ një fotografi të zakonshme të saj, në përputhje me standardet e shoqërive të tyre lidhur me atë që ata e cilësonin një grua të bukur. Rezultate ishin impresionuese! Nga imazhet e përftuara diçka ishte e qartë; asnjë kulturë nuk kishte të njëjtin përfytyrim për atë që e konsideronin të bukur.

Fotoja origjinale

Argjentinë

Australi

Bangladesh

Kili

Gjermani

Greqi

Indi

Indonezi

Izrael

Itali

Kenia

Marok

Pakistan

Filipine

Rumani

Serbi

Sri Lanka

Britani

Ukrainë

SHBA

Vietnam

Venezulë