Dënim deri në 500 euro për femrat që s’e ndryshojnë mbiemrin në pasaportë

Edhe pse ka hyrë në fuqi si rregull nga viti 2007, pas disa vitesh Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoni ka nisur të shqiptojë dënime për mos ndryshimin e mbiemrit në pasaportë.

Kjo vlen për femrat të cilat martohen dhe nuk bëjnë ndryshimin e mbiemrit në dokumentet e udhëtimit edhe atë dënimet janë nga 100 deri në 500 euro