DIAGNOSTIFIKIMI SIPAS MJEKËSISË TRADICIONALE TË LINDJES/Nga Dr.Ilir Luma

Shkruan: Dr.med. Ilir G. Luma
Në mjekësinë tradicionale të lindjes apo siç quhet ndryshe edhe mjekësia tradicionale kineze-tibete-japoneze, pothuajse farre nuk përdoret metodologjia e mjekësisë perendimore që kryesisht bazohet në forma invazive të analizave. Pra për këtë lloj filozofie mjekësore janë të panjohura marrja e gjakut nga i sëmuri, ndërhyrjet tjera invasive siç janë: gastroskopia, cistoskopia, bronkoskopia, kateterizimet e llojeve të ndryshme; apo llojet e rentgen analizave e të ngjajshme.
Mjekët tradicionalë, për të zbuluar se në ç’gjendje ishte i sëmuri nuk ndërhynin në trupin e tij, por vëzhgonin mirë e mire gjendjen e tij shëndetsore dhe nxjernin të dhëna lidhur me mundësintë e njerëzve dhe karakterin e tyre. Kjo traditë kryesisht bazohet në lidhjen e thellë ndërmjet mendjes, trupit dhe shpirtit të njeriut. Pra sipas metodologjisë tradicionale të lindjes trupi shihet si shfaqja materiale e shpirtit. Shpirti dhe trupi janë një, që do të thot trupi është simbol i shpirtit dhe në këtë rast pothuajse çdo sëmundje është refleksion i gjendjes së trrazuar shpirtërore.
Sipas një filozofie të këtillë mjekësore, çdo njeri që frymon është një tërësi e vetme e trupit, e mendjes dhe e shpirtit. Konformë kësaj edhe simpotomat e ndryshme janë shprehje të karakteristikave të trupit, të mendjes dhe të shpirtit. Trupi i ynë nuk do të egzistonte pa mendjen dhe shpirtin.
Fakt është se çdo gjë ndodhet në vendin e caktuar, pra në vendin e vet. Duke analizuar fytyrën, mund të kuptojmë gjendjen e organeve të trretjes, të qarkullimit të gjakut e të sistemit nervorë, të zemrës, të organeve gjenitale, të veshkave, të mëlçisë, fshikëzës së tëmthit dhe të shpretkës. Njëherit mund të kuptojmë shumë karakteristika dhe veçori të individit, si talentin, aftësitë dhe mangësitë, të metat e dobësitë. Fytyra e njeriut tregon të fshehtat e trupit dhe të shpirtit të tij. Lamia e veçantë që merret me këto dukuri quhet FIZIOGNOMIA.
Është një e veçantë, pra një specifikë me të cilën farre nuk meret mjekësia konvencionale e perendimit e ka të bëje me energjinë që rrjedh mbrenda trupit, nëpërmjet kanaleve që quhen meridian. Këto janë lumenj energjie, që ushqejnë trupin, nga maja e kokës deri te thonjtë e këmbëve, duke krijuar një rrjet të ngjeshur që lidh çdo qelizë e organ me pjesët e tjera të trupit. Lidhja e tyre jetësore shkakton të papritura. Në esence të gjitha fetë kryesore dhe filozofitë këmbëngulin në këtë lidhje: fjala është për një aksiomë themelore, madje madje edhe transçendentale që shpie drejtë shtegut filozofik e spiritualist. Ky diagnostifikim na shpie te burimi i jetës që është vet Zoti dhe përgjërimi ndaj Tij mbrenda nesh. Kjo na bën që të karakterizohemi nga ndjenja e modestisë, e respektit dhe e mirënjohjes. Qëllimi i njohjes së këtij diagnostifikimi padyshim është që të na lartësojë e të na frymëzojë. Të na drejtoj te “Njëshi”.
(vazhdon)