DIAGNOSTIFIKIMI SIPAS MJEKËSISË TRADICIONALE TË LINDJES-Shkruan: Dr.med. Ilir G. Luma (vazhdim)

Shkruan: Dr.med. Ilir G. Luma (vazhdim)

Për ta kuptuar më mirë metodologjinë diagnostifikuese të lindjes duhet të kemi njohurinë e lidhjeve ndërmjet organeve në veçanti dhe ndërlidhjet funksionale të tyre në përgjithësi. Duhet cekur se mbrenda trupit të njeriut çdo organ, pra, ka lidhje me organet tjera. Sipas filozofisë mjekësore të Lindjes, trupi i njeriut është një qark, mbrenda të cilit krijohet dhe rrjedh energji. I gjithë  funksionimi i organeve, përfshi trurin dhe proçeset mendore, ndërlidhen me potencialet e kësaj energjie. Kjo quhet energjia jetëdhënse.

Në Kinë kjo energji quhet ,,Ci”, në Japoni ,,Ki”, në Indi ,,Prana”. Prandaj çrregullimi i funksionit të cilitdo organ, ndikon në punën e organit tjetër, që në fakt, pas disbalansit të krijuar në rrjedhat e kësaj energjie, çfaqen edhe sëmundje të ndryshme. Nuk përjashtohet mundësia që filozofia e konfesioneve të ndryshme, këtë ,,energji qarkore” të trupit të njeriut e krahasojnë me nocionin e ,,shpirtit”.

Sipas filozofisë konfesionale monoteiste, shpirti, pra energjia, shkakton refleksionet e jashtme të trupit, të organeve në tërrësi. Nga kjo del se trupi i njeriut është shprehja e jashtme e shpirtit të tij. Shpirti, forca jetëdhënse, vadit trupin dhe e mban atë në jetë. Duke marrë parasysh se mendja, shpirti dhe trupi janë një, del se çdo karakteristikë njerëzore – sentimentale, intelektuale apo shpirtërore – lidhet me një organ të caktuar të trupit.

Nuk është mësheftësi se truri, sipas shkencës aktuale, është organ i të menduarit. Mirëpo, ende shkenca bashkohore nuk e ka konfirmuar mënyrën e këtij proçesi kaq të ndërlikuar. Madje, ka hipoteza që thonë se ,,mendimi krijohet, diku në univers, kurse truri është vetëm një ,,antenë pranuese” që reflektohet si mendim! Pothuajse në të shumtën e rasteve kur ,,bllokohet truri” ka edhe çrregullime gjatë të menduarit, ndonëse struktura anatomike dhe ajo histologjike e tij janë të rruajtur dhe nuk ka deformime të këtij lloji.(Edhe një arsye shtesë për rrolin e energjisë, pra të shpirtit)! Sipas konceptit të rrjedhës së energjisë trupore, organet e caktuara kanë lidhmëri me një organ tjetër të trupit të njeriut. Kështu për shembull: mëlçia, ka lidhje me zemrën.

Kur mëlçia është e acaruar ose ka një bllokim, jeta e atij personi ka më tepër mërzi. Veshkët janë organi që ka konntrolin ndaj frikës dhe i koordinon dëshirat. Sa më të acarruar të jen veshkët aq më shumë na kaplon frika. Në këto raste, mjeku bën përpjekje që ta rivendos energjinë e çorjentuar dhe ta rikthej funksionimin normal të organit të caktuar, duke e detektuar shkakun e sëmundjes e jo pasojat.

Për këtë Për këtë ,,diagnose” në protokolet e mjeksisë konvencionale, (perendimore), parashifen ndërhyrjet kirurgjikale. Filozofia e të menduarit, në vendet e Lindjes ndërlidhet me hemisferën e djathtë të trurit ku edhe përqëndrohen të gjitha veprimet intuitive dhe parandjenjat. Fragmentarizmi dhe format strikte të veprimit janë të panjohura. Këtu njeriu e zë vendin e teknologjisë. Diagnostifikimi shumë varet nga kontakti me personin.

Mjekuesi është në interakcion me të sëmurin. Ai tregon afërsi, e prek atë, e ndëgjon me vëmendje, parashtron pyetje dhe krahas përgjigjeve që pret nga ai, i përgjigjet edhe pyetjeve të tij Gjatë proçesit të kurimit, thjeshtë, krijohet një ,,qark i mbyllur” gjer në përfundimin e kurimit. Shëruesi, gjatë këtij proçesi e mënjanon unin e tij, e ve në ,, përpjekje” të sëmurin. Ai udhëhiqet nga intuita, vëzhgimi dhe nga të dhënat që i jep i sëmuri. Roli i mjekut këtu është pasiv dhe ndihmës. Ai as tenton e as lejon që vetëm atij ti mvishet suksesi për shërimin e pacientit. Sepse nuk mund të arihet një gjë e tillë pa ndihmën e të sëmurit. (vazhdon)/Antpress