Emocionale, këngëtarja amerikane këndon suren El-Fatiha (Video)

Siç raporton portali „Marocco World News“, thuhet se këngëtarja amerikane, Jennifer Grout, ka pranuar edhe Islamin. Ajo për momentin është duke studiuar në Maroku.

Ajo në këtë video, pos që këndon suren El-Fatiha, e shqipton e shehadetin, deklaratën e pranimit të Islamit.

Për më tepër, shikojeni videon: