Filloi ndërtimi i rrjetit sekondar të ujësjellësit për fshatin Nikishtan

Më 10.10.2016) Мinistri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti dhe kryetari i k. së Gjorçe Petrovit Sokol Mitrovski sot e vendosën gur-themelin për ndërtimin e rrjetit sekondar të ujësjellësit për fshatin Nikishtan. Për realizimin e projektit „Ndërtimi distribuimit të rrjetit primar dhe sekondar me gajtësi prej 3.304 m dhe pusetës ndarëse midis dy rezervoareve në f. Nikishtan“, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në pajtim me Programin për investime në mjedisin jetësor për vitin 2016 ndau mjete në vlerë prej 3.000.000,00 denarë.

14632751_10210799085602867_957078197_o 14625555_10210799086202882_415832401_o 14618822_10210799085962876_1487540721_o 14646824_10210799085642868_1551293324_o