Fondacioni ALBIZ shpall konkurs për programin “Bursa për nxënës dhe student për vitin shkollor dhe akademik 2016/2017”.

Fondacioni Albiz do të ndaj 160 Bursa për studentë dhe 40 Bursa për nxënës të shkollave të mesme.

Aplikimet bëhen në afatet vijuese :

• Bursa për nxënës të shkollave të mesme prej 17.10.2016 (e hënë) deri më 31.10.2016 (e hënë) nga ora 09:00 deri ora 16:00 (të shtunën deri ora 12:30).

• Bursa për studentë prej 01.11.2016 (e hënë) deri më 25.11.2016 (e hënë) nga ora 09:00 deri ora 16:00 (të shtunën deri ora 12:30).

Më tepër informata rreth konkurseve dhe mënyrës së aplikimit, mund të gjeni në web faqen zyrtare të Fondacionit ALBIZ www.albiz.org.mk