Fondacioni Qendra e Qytetërimit Islamne Shkup do te organizoje debat publik