Fondi për sigurim shëndetsor hap dyert për informim

Në të gjithe 30 njesite me Maqedoni fondi i sigurimit shëndetsor do te hap dyert per gjithe qytetaret qe kane nevoje per informacione. Qytetaret do te mund te marin informata per kartelat shendetsore, mund te japin propozime te ndryshme si dhe gjitha informacionet qe kane te bejen ne lidhje me sigurimin shendetësor.

Fondi ben thirje te gjithe qyterate çdo te ejte nga ora 10 deri ne oren 13 do te munde te parashtrojne pyetjet lidhur me fondin shendetsor/antpress