Gjermania kërkon punëtorë nga Ballkani: Gjuha nuk është kusht

David Perčubić, zëvendësdrejtor i Agjencisë së Punësimit në Malin e Zi thotë se për të papunët në vendit e tij ofrohen kurse përgatitore për gjuhën dhe tregun e punës në Gjermani. Ato si rregull zgjasin dy deri në tre vjet dhe kandidatët duhet të kenë nivel gjermanishteje A1 ose A2.

A nxit Gjermania rrjedhjen e trurit?
Carsten Klein reagon me mohim ndaj pyetjes nëse Gjermania nxit në këtë mënyrë rrjedhjen e trurit nga këto vende. “Ne dhe vendet e tjera të Evropës nuk parapëlqejmë vetëm rrugën njëdrejtimshe, por u ofrojmë atyre që duan të punojnë në Gjermani mundësi të mëtejshme kualifikimi në mënyrë që ata të kthehen me këto njohuri në tregun e punës të vendeve nga vijnë.”

Perčubić thotë se sipas perspektivës malazeze projektet për punësim në Gjermani ndikojnë për luftimin e papunësisë në Malin e Zi dhe se vendi i tij synon të legalizojë emigrimin për arsye pune.

Me sa duket ndërmjetësimi i specialistëve nga bota e jashtme duket se është në interes të të dyja palëve. Dhe numri i kërkesave pranë ZAV-it po shtohet. Këshilluesit e ZAV-it sqaqojnë jo vetëm për procedurën e aplikimit dhe mundësitë e vendeve të punës, por edhe për rrogat, qiratë e banesave, sigurimet shëndetsore etj. Sepse premtimi i sloganit “Make it in Germany!” mund të jetë i sukseshëm vetëm në rast se informacionet jepen që në fillim realiste dhe jo vetëm për shancet por edhe për vështirësitë.
/Deutsche Welle