Gjirokastër, forum për monumentet

Pjesëmarrës nga Ballkani Perëndimor, Europa Lindore dhe Lindja e Mesme po zhvillojnë në Gjirokastër një forum për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në rastet e emergjencave civile.

Shqipëria përgatitet të kalojë një ligj të ri për emergjencat, ku për herë të parë përfshihet në planet parandaluese edhe trashëgimia kulturore. Autoritetet vlerësojnë se situata e mjaft prej monumenteve dhe zonave arkeologjike ka mjaft sfida nga rreziqet sizmike dhe dukuritë natyrore./voa