Gjykata Kushtetuese: Mandati i kryetarëve dhe këshilltarëve komunal skadon më 15 maj

Gjykata Kushtetuese sot vendosi që të mos ngrit procedurë në nga dy iniciativat me të cilat kontestohet neni 35 nga ligji për vetëqeverisje lokale, por edhe neni 16 paragrafi 1 nga Kodi Zgjedhor, i cili ka të bëjë me afatin e mbajtjeve të zgjedhjeve, e cila është në gjysmën e parë të muajit maj.

Dorëzues të iniciativës është Kongresi Botëror Maqedonas i bashkëpunëtorit të afërm me VMRO-DPMNE-në, Todor Petrov dhe Ministria  e Vetëqeverisjes Lokale.

Gjykata Kushtetuese nuk mundet që të krijojë situatë juridike, kur atë nuk e ka bërë legjislativi.

Me këtë, mandati i krerëve të komunave dhe këshilltarëve komunal skadon më 15 maj.