Harxhimet mujore në Maqedoni janë 500 euro

Për plotësimin e nevojave themelore të një familje katëranëtarëshe, shporta e konsumit në dhjetor të vitit 2016 në Maqedoni ishte 32.102 denarë

Të dhënat janë publikuar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, që kanë përpunuar shportën minimale sindikale të konsumit.

Sipas këtyre të dhënave, për ushqim dhe pije janë harxhuar 13.174 denarë, për pagesa komunale, pajisje për shtëpi dhe mirëmbajtje, 10.454. Për transport, 2.339 denarë, për higjienë personale dhe pastërti në shtëpi, 2.249 denarë, për veshje 2.133 denarë.

Më së paku harxhohet për shëndet, 678 denarë, kurse për kulturë 1.070 denarë.