Ja biografia e gjithe kabinetit Qeveritare si dhe plan programi i Qeverise

 

Agjenda ditore – E martë, 30 maj 2017, ora 11:00, Salla “Maqedonia”

Seanca e II e kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Propozim i rendit të ditës:

1. Zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Në linkun në vazhdim, mund të lexoni biografinë e gjithë kabinetit qeveritarë si dhe plan programin e qeverisë

http://sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=80ac94b6-4e26-4a98-b8b8-2ff6a62b1c00