Ja cilat informacione nuk duhet të publikoni në rrjetet sociale

Shumica informacionit që ruhet dhe shpërndahet në faqe mund të përdoret për qëllime të këqija, kështu që është e rëndësishme që të siguroheni se të gjitha të dhënat tuaja janë të sigurta.
Ja cilat janë disa nga të dhënat që bëni mirë të mos i shpërndani në rrjetet sociale:
• Interesat tuaja
• Ditëlindjen
• Adresën e shtëpisë
• Ku keni punuar apo ku keni shkuar në shkollë