Ja profesionet qe paguhen me pak ne Maqedoni

Sipas statistikave të publikuara nga Enti Shtetëror për Statistika, rroga shumë të ulëta kanë profesionet si: peshkataria dhe ujërat ku rroga mesatare është hiç më shumë se 16.993 denarë.

Rroga pak më të larta janë prodhuesit dhe përpunuesit e lëkurës me 17.078 denarë.

Puntorët e ndërtimtarisë janë në mesin e profesioneve më pak të paguara me rrogë mesatare me 19.707 kurse prodhuesit e mobiljeve kanë rroga prej 19.982 denarë.