Ja sa para mund të fitoni nëse e keni këtë banknotë në shtëpi nga viti 1993

Banknota e ish Jugosllavisë qe atehere kishte vlere pesëqind miljard sot mund te shitet. Kjo kartmonedhë e vitit 1993 sot mund te shitet per 750 denarë.