Jepen 10 grante për shtëpi të pleqve në Maqedoni

Dhjetë shtëpi private për pleq sot kanë fituar grante që vlejnë gjithësisht 750 mijë euro të cilët nuk duhet të kthehen, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Shteti në këtë mënyrë ka ndihmuar që këto 10 shtëpi të rrisin kapacitetin e ambientëve ku do të ruhen persona të moshuar.

”Ky grant është dhënë për shtëpitë private për kujdesjen për personat që kanë nevojë për kulm mbi tokë. Me këtë do të rritet numri i shtëpive dhe do të përmirësohet kualiteti.” thotë ministri Dime Spasov