Ka perfunduar projekti “Restaurim, konzervim dhe rikuonstrumi i Xhamisë Hajdar Kadiu”

 

Qendra naciona per konzervim ne Maqedoni vazhdon punen e saj me mbrojtjen restaurimin dhe konzervimin e objekteve kulturoe dhe fetare ne Maqedoni. Kesaj rradhe  projekti “Restaurim, konzervim dhe rikuonstrumi i Xhamisë Hajdar Kadiu” ka përfundua dhe se hapja solemne do të bëhet më 04.11.2016 (të premten) 11:00 ora. Drejtori i qendres nacionale per konzervim Memet Selmani   njofton se vazhdimisht punet perfundojne sipas programit vjetor qe ka ky institucion./Antpressxhamia-konz6 xhamia-konz1 xhamia-konz2 xhamia-konz