Kaos në shkollën e mesme “Mosha Pijade” Tetovë.

U.D.drejtoresha e shkollës së mesme profesionale “Mosha Pijade” Tetovë, me qëllim, dy herë e shtynë mbajtjen e Këshillit të shkollës për emërimin e gati gjysmës së anëtarëve të Pleqësisë së shkollës, përfaqësues që vijnë nga Këshilli i shkollës, që para vitit të ri u ka kaluar mandati katërvjeçar.

Tmerri më i madh për një njeri “human” si që është drejtoresha e shkollës, e cila e shkarkoi zëvendës drejtorin e shkollës dy muaj para pensionimit, që këtë detyrë e ushtron gati 23 vite, vetëm e vetëm që në vendin e tij ta emërojë njeriun e “besueshëm” – bashkëpunëtorin më të ngushtë të ish drejtorit të shkollës, që e shkarkoi kryetarja e Komunës së Tetovës, pas ngjarjeve të prillit në parlament në vitin 2017.

U.d.drejtoresha e shkollës së bashku me tashmë zëvendësin e saj të ri, bëjnë “mobing” në shkollë, dmth presion mbi mësimdhënësit, duke hyrë në klasë, dhe aludojnë që ti përkrahin dhe votojnë njerëzit -bashkëpunëtorët e tyre të ngushtë.

A thua vallë deri kurë do ta durojnë këtë maltretim kolektivi i mësimdhënësve të shkollës.

Хаос во средното училиште “Моша Пијаде” Тетово.

В.Д.Директорот на средното стручно училиште “Моша Пијаде” Тетово, намерно, двапати го одложува одржувањето на училишниот совет за назначување на речиси половина од членовите на училишниот одбор, претставници од Училишниот совет, на кои пред нова година им поминал четиригодишниот мандат.

Најголемиот ужас за “хуман” човек како што е директорката на училиштето, која го разреши заменик-директорот, два месеци пред пензионирањето, кој речиси 23 години ја носи оваа задача, само да го именува својот “верен” човек – најблискиот соработник на поранешниот директорот на училиштето, кој беше разрешен од градоначалникот на Тетово по априлските настани во парламентот во 2017 година.

В.д.директорката на училиштето, заедно со нејзиниот нов заменик, врши “мобинг” на училиште, односно притисок врз наставниците, влегувајќи во училницата и алудирајќи на поддршката и гласањето на луѓето – нивните блиски соработници.

До кога ќе трае ова малтретирање на колективот на наставниците во училиштето?