Katër orë do të ndërpritet rruga Dibër-Mavrovë

.Rruga Mavrove-Diber ne pjesen e Kosovrastit edhe sot do te jete ne nderprerje nga ora 12 deri ne oren 16 per shkak te asfaltimit te rruges. Nga ndermarja publike Makedonijapat njoftojne se ne prioritet do te kalohen vetem veturat e ndihmes se pare, policia dhe zjarrefiksit.