Kjo është e vetmja gjë që meshkujt duan më shumë se seksi!

Zakonisht mu këtë do ta vënë në vend të parë të nevojave të tyre.

Çfarë do të thoshit kur të dëgjonit që meshkujt janë qenie shumë të ndjeshme? Me siguri do të qeshnit, por na besoni, kjo vërtet është kështu!

Në të vërtetë, një psikolog dhe Life couch kanë bërë një hulumtim interesant me meshkujt, por edhe më interesante që rezultatet i ka ndarë me publikun.

Ai ka kaluar shumë vjet, duke biseduar me shumë meshkuj, të cilët kanë shkuar tek ai në terapi, sepse kanë dëshiruar t’i zgjidhin problemet martesore.

Rezultati i hulumtimit është ky: meshkujt janë qenie shumë të ndjeshme dhe pikërisht u është kjo shumë me rëndësi, madje më me rëndësi se seksi, që partnerja të bisedojë me të, derisa në të njëjtën kohë e prek butësisht!

Kështu ndihet i fuqishëm dhe i dëshiruar.

Prekja e butë njëkohësisht edhe bashkë me komunikimin verbal dhe joverbal janë gjëja më e rëndësishme për gjininë mashkullore, dhe zakonisht këtë e vënë në vend të parë të nevojave të tyre.