Kjo eshte perqindja e daljes se qyetetareve te Maqedonise deri ne ora 13

34,83 kjo eshte perqindja e daljes se qyetetareve te Maqedonise deri ne ora 13

Njesia zgjedhore 1 – 38,35 %

Njesia zgjedhore 2 – 33,71 %

 Njesia zgjedhore 3 -38,62 %

Njesia zgjedhore 4 -39,09 %

Njesia zgjedhore 5- 33,55 %

Njesia zgjedhore 6 – 23,85 %