Komiteti i Helsinkit: Në Kuvendin e Maqedonisë janë kryer 28 vepra penale

Komiteti i Helsinkit një javë pas dhunës në Kuvendin e Maqedonisë ka publikuar raportin në të cilin janë evidentuar të gjitha veprat penale.

Për bazë janë marrë videot e siguruara nga mediat. Sipas këtij raporti në Kuvendin e Maqedonisë janë bërë 28 vepra penale kryerësit e të cilave janë ndarë në katër grupe: organizatorë, kryerësit e veprave, shërbyesit policorë dhe eprorët policorë.

Në raport janë përmendur edhe mos dhënia e ndihmës mjekësore, pengesa e ekipeve mjekësore dhe promovimi i gjuhës së urrejtjes dhe mos zbatimi i urdhrave profesional.

Raporti gjithashtu konstaton se të lënduar nga këto zhvillime të dhunshme janë një deputetë me lëndime të rënda, dhjetëra të tjerë me lëndime trupore, 70 qytetarë dhe 20 policë.