Komuna e Çairit prezanton investimet e bëra në lagjen e Gazi Babës:

Komuna e Çairit prezanton investimet e bëra në lagjen e Gazi Babës:

– 18.000 m2 asfaltim;

Investimet e bëra në lagjen e Gazi Babës

Komuna e Çairit prezanton investimet e bëra në lagjen e Gazi Babës:- 18.000 m2 asfaltim;- 4.000 m2 trotuarë;- 9 km ujësjellës me kyçje nëpër shtëpi dhe- 4 km rrjet atmosferik.

Posted by Komuna Çair-Municipality of Cair-Општина Чаир on Tuesday, December 6, 2016

– 4.000 m2 trotuarë;
– 9 km ujësjellës me kyçje nëpër shtëpi dhe
– 4 km rrjet atmosferik.