Komuna e Çairit prezanton investimet e bëra në lagjen e Gazi Babës:

Komuna e Çairit prezanton investimet e bëra në lagjen e Gazi Babës:

– 18.000 m2 asfaltim;

– 4.000 m2 trotuarë;
– 9 km ujësjellës me kyçje nëpër shtëpi dhe
– 4 km rrjet atmosferik.