Konsolidimi dhe fuqizimi i kapaciteteve akademike te stafit te Universitetit “Nene Tereza” Shkup

Ne Struge mbahet seminar per Konsolidimin dhe fuqizimin e kapaciteteve akademike te stafit te Universitetit “Nene Tereza” Shkup. Ne kete seminar te pranishem jane Ministri  i arsimit Pishtar Lutfiu, Rektori i unierzitetit Nene Tereza Aziz Polozhani si dhe profesor dhe akademike tjere.

Ne kete seminare teme diksutimi do te jene metodat e mesimdhenjes, zhvillimi dhe observimi i arsimit universitar./antpress