Kush e ka ushtrinë më të fortë në botë

Kina po ashtu gjatë viteve ka humbur ndikimin botëror që ka pasur, pasi është nga pak shtete që ende ka në fuqi regjimin komunist, ndërsa ish aleatët e saj, kanë kaluar në sisteme tjera qeverisëse.

Derisa historia politike e ushtarake e Rusisë dhe Kinës, është përcjell me ngritje e rënie, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë njohur asnjëherë rënie, as në aspektin politik e as ushtarak, duke mbetur përherë fuqia numër një dominuese në botë.

Ka shumë video që në mënyrë krahasimtare tregojnë fuqinë e tre shteteve.