KUSH E NDERTOI HEKURDHEN E PARË “SHQIPTARE” NE BALLKAN ?

Hekurudha e parë shqiptare në Ballkan (Shkup – Prishtine), u ndertua gjatë pushtimit osman, por me djersën e shqiptarëve. U modernizua gjatë pushtimit austriak, por me punen e shqiptarëve, u zgjerua gjatë Mbreterisë së Serbisë, më mundin e shqiptarëve. U riparua gjatë pushtimit gjerman, serish më mjeshtrinë e shqiptarëve.
Projekti origjinal i kësajë hekurudhe ishte Selanik – Prishtinë – Sarajevë. Nuk ishte paraparë kurrëfarë lidhje me Beogradin as Serbinë, por parashihej qe nga Mitrovica ajo të vazhdonte për në Sarajevë dhe prej aty të lidhej me hekurudhat austriake. Serbia e zemruar, për këtë ide, (më vonë) ia ndryshoi drejtimin duke e ndertuar lidhjen nga Mitrovica me Beogradin – jo me Sarajevën, siç ishte paraparë ne projektin origjinal.
Një tregim më të gjatë për këtë hekurdhë mund ta gjeni me poshtë