Levizja Besa:Paradoks i paparë, në disa qytete zvogëlohet numri i popullsisë ndërsa rritet numri i votuesve!

Rritja/rënia e popullsisë në vitin 2014-2015 dhe nëntëmujorin e vitit 2016 si dhe lista e votuesve në vitin 2014 dhe 2016.

Në Maqedoni po ndodh një paradoks i pashënuar deri tani në ndonjë vend normal të Evropës dhe botës. Në komunat e banuara me shqiptarë, vërehet rritje e vazhdueshme e popullsisë, kurse rënie e numrit të votuesve. Nga ana tjetër, në komuna të banuara vetëm me popullatë maqedonase, vërehet rritje e vazhdueshme e vdekshmërisë (mortalitetit), por njëkohësisht edhe rritje e numrit të votuesve.

Ju sjellim edhe disa shembuj në vazhdim:

Kliko në linkun në vijim për të parë analizën e përgatitur: analiza-per-sistemin-e-zgjedhjeve