MashaAllah! Fjala më e përdorur në botë, thuhet nga besimtarët dhe jo besimtarët, ja kuptimi

Fjala më e përmendur në botë është fjala MashaAllah. Kjo fjalë përmendet nga gjithë besimtarët Muslimanë por jo vetëm! Një përdorim të gjerë të kësaj fjalë e praktikojnë edhe njerëzit me fe të ndryshme, si dhe shumë jo besimtarë.
Instiktivisht ose me vetëdije kjo  fjalë permendet, kur një person shpreh habi ose e përdor atë në situata të ndryshme. Kuptimi i kësaj fjale madhështore është: ” MashaAllah-Cka do All-llahu bëhët.”
Nga pa informimi kjo fjale shkruhet në forma të ndryshme por mënyra sesi duhet të shkruhet është: ” MashaAllah.”