Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë shpall Konkurs për akordimin e bursave për studentët

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë
shpall Konkurs për akordimin e bursave për studentët e rregullt të regjistruar në studime deridiplomike në vitin akademik 2016-17.
Afati për aplikim deri me 13.11.2016/Antpress