Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor mban konferencë për reformat në ujë

Në organizim të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sot në Shkup do të mbahet konferencë kombëtare për reformat në furnizimin me ujë,

Qëllimi i konferencës është informimi në kohë për proceset reformuese në sektorin e ujërave bartës i së cilës është Ministria e Mjedisit Jetësor me përkrahje të Delegacionit të BE-së dhe Ministria e Financave.

Në konferencë do të mbajnë fjalim ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti dhe euroambasadori Samuel Zhobgar