Државата денеска повторно ќе се задолжи кај домашните кредитори, банки и осигурителни компании за сума од речиси 2 милијарди и 750 милиони денари или приближно 44,7 милиони евра, објавено е на веб-страна на Министерството за финансии.

Станува збор за аукција на 12 месечни државни записи, како и на 5 и 15-годишна државна обврзница. Веќе утре, за враќање достасуваат 32,5 милиони евра, стари долгови.