Mos prish votimet se do te denohesh. Ja sa?

Për parregullësi zgjedhore janë paraparë dënime me burg, të cilat mund të jenë prej 3 deri 5 vjet, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Sipas nenit 158 të Kodit Zgjedhor, ai i cili përdorë forcë për të pamundësuar ose ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve, parashihet dënim me së paku tre vjet burg.

Ndërsa sipas nenit 160, nëse anëtarë i ograneve zgjedhore përdorë forcë për ndalimin e procesit zgjedhor, do të dënohet me pesë vjet burg.

Personi i cili e fotografon votën e tij do të dënohet nga 100 deri më 300 euro. Bartja e simboleve në vendvotim është paraparë deri më 500 euro.

Një anëtar i organit i cili punon në kundërshtim me dispozitat e Kodit zgjedhor mund të merr kallëzim kundërvajtës dhe gjobë në vlerë prej një 1.000 deri në 3.000 euro.