Në Evropë ka një vend më të suksesshëm se Gjermania

Republika Çeke ka regjistruar një papunësi rekorde të ulët. Në tremujorin e fundit të vitit 2016 shkalla e papunësisë arriti në 3.6%. Ky është rezultati më i mirë që nga pavarësia. Sipas EUROSTAT, Gjermania ka një normë më të lartë të papunësisë, 4.1%, transmeton albinfo.ch. Megjithatë, të dy vendet kanë ngjashmëri, sepse ato kanë një industri të fuqishme, në radhë të parë të automobilave dhe eksportin. Një ekuilibër i qëndrueshëm i tregtisë, financave, të mirat publike dhe borxhi është në një nivel që nuk mund të shkaktojnë frikë dhe shqetësim. Pritet rritja e pagave, për shkak se punëdhënësit janë në presion për të mbajtur punëtorët në të njëjtën pozitë. Në Republikën Çeke nuk ka punëtorë të kualifikuar dhe të pakualifikuar. Nga ana tjetër, ka interes të madh për prodhimet e ekonomisë çeke, thonë ekonomistët. Peter Malakia, një këshilltar i kryeministri çek, thotë se që nga fillimi prioritetit të qeverisë çeke është tërheqja e investimeve dhe krijimi i vendeve të reja të punës.