Në këtë kompani nuk mund të shkoni në punë pas një nate në klub

Një kompani në Londër të punësuarit e vet i urdhëron që marrin një ditë pushim mjekësor nëse një natë më herët kanë dal për të pirë.

Kjo me qëllim për t’u këndellur nga dehja dhe që përsëri të jenë të aftë për punë.

“Punonjësit tanë nuk duhet të shpikin që ata kanë marrë një lloj ‘virusi të keq në 24 orë ‘ as nuk ndryshojnë zërat e tyre duke aktruar nëpërmjet telefonit. Mjafton t’i thonë shefit se çfarë ka ndodhur me të vërtetë “, thuhet nga kompania Diaz, e specializuar në shitjen e biletave të koncerteve nëpërmjet smartphonëve.

Të gjithëve nganjëherë u ndodh që të “ndahet në një natë me ushqim të bollshëm”, por punëtorëve të Diaz tani është e mjaftueshme që shefit të tyre t’u dërgojnë simbolet emotive “birra”, “i sëmurë” dhe “muzika” dhe atij i bëhet e qartë se çka ka ndodhur.

Kompania dëshiron të inkurajojë punëtorët e saj që të kënaqen me skenën muzikore të Londrës, në mënyrë që të kryejnë më mirë punën e tyre.

Punëtorët e kësaj kompanie kanë të drejtë, që katër ditë në vit të marrin pushim mjekësor për shkak të kthjellimit pas një nate nëpër klube.