Ne rruget e Shkupit do te vozitet me regjimin çift-tek, dhe çmime me te larta per parking

 

Per shpetim nga ndotja e ajrit Qyteti i Shkupit do te kerkoje vozitje çift-Tek ne rruget e Shkupit si dhe parking me te shtrejte. Do te behen ndryshime ne ligj si dhe eshte kerkuar nga keshilltaret e komunave si dhe nga ndermarja publike per parking te shohin mundesine per rritje te çmimit  per parking me qellim qe te shfytezohet me shume  transporti publik./antpress