Në Tetove u shfaq projekti filmik “Copa të kohëve që duhej të ishin jetë” i prof. Lindita Emërllahu

Projekt filmik ”KOHË QË DUHEJ TË ISHIN JETË”. Interpretimi i letërsisë nëpërmjet roleve dramatike dhe në marrëdhenie ndërlëndore. Marrin pjese nxënësit e gjimnazit ”Kirili 15095537_559840207555362_7907790286599085791_nPejçinoviq” dhe nxënës të gjimnazit ”7 Marsi”, të Komunës së Tetovës. Ndiqni sekuenca nga ky projekt, premiera e së cilit u shfaqet në Qendrën e Kulturës (Tetovë)  në kuadër të programit Tetova Feston Nëntorin 2016.