Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca shkencore ndërkombëtare