Në xhaminë e rinisë në Tetovë nesër do të mbahet program festiv

I N F O R M I M
Informohen të gjithë të interesuarat se me datë 22 -10-2016 ( e shtunë ) ora 14=00 në Xhaminë e Rinisë do të mbahet program festiv nga nxënësëset ( Femra të moshës së ritur ) që përfunduan leximin e Kur,anit ( hatmen ) në xhaminë tonë. Pjesëmarja juaj do ta madhështom manifestimin tonë.
Nga këshilli i Xhamisë së Rinisë.