Nëse i gjeni përgjigjet e këtyre 3 pyetjeve, atëherë jeni “gjeni”

Ka informacione që “flenë” në mendjen tonë, të cilat ne i kemi, por nuk dimë t’i shprehim.

Shpesh, testimi i vetes është mënyra më e mirë për të praktikuar shkathtësinë në gjetjen e përgjigjeve.

Këto tri pyetje të thjeshta dëshmojnë disi inteligjencën tuaj.

Më poshtë pyetjet dhe përgjigjet përkatëse:

Çfarë kanë të përbashkët një makinë gare dhe një tornado?

Të dyja lëvizin në formë rrethi

Çfarë kanë të përbashkët një laps dhe një këpucë?

Të dyja lënë gjurmë në lëvizjen e tyre

Çfarë kanë të përbashkët një ibrik dhe një vapor?

Të dy nxjerrin avull