Neser dite jo pune ne Maqedoni

Në pajtim me Konkludimin nga mbledhja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të mbajtur më 25 nëntor, ndërkaq me rastin e zbatimit të aksionit ‘Dita e drurit-Mbille ardhmërinë tënd’, 30 nëntori 2016 (e mërkurë), është ditë jopune, përveç për të punësuarit në institucionet shëndetësore, kumtoi sot Ministria e Punës dhe Politikës Sociale