Nga Dr. Ilir Luma: DIAGNOSTIFIKIMI SIPAS MJEKËSISË TRADICIONALE TË LINDJES

Shkruan: Dr.med. Ilir G. Luma

(vazhdim)

Me vet faktin se fjala ,,diagnostikim” në aspektin emërues zakonisht nuk orjenton në mënyrë të qartë drejtë synimit dhe pothuajse gjithënjë ka shmangie, ajo disi gjithëmonë është çorientuese. Ajo nuk e ka kuptimin e diagnozës që bëjnë mjekët. Egziston ndryshim i madh mes mjekësisë së vendeve Perendimore dhe të vendeve të Lindjes.

Derisa në vendet e lindjes, bie fjala, nisma e çdo gjëje në këtë drejtim fillon nga abstraktja, në Perendim fillon nga konkretja . Në Lindje thelbësore është sibjektivja, gjersa në Perendim objektivja . Mjekësia në Lindje u zhvillua nga Filozofia dhe arti, kursne në Perendim u zhvillua nga shkenca.

Ajo që duhet veçuar, mjekësia tradicionale e Lindjes ka si qëllim trajtimin shpirtëror të njeriut, preokupohet për të kuptuar të sëmurin, në dallim nga mjekësia konvencionale e Perendimit, që në mënyrë strikte, preokupim e ka materialen, ajo u jep rëndësi simptomave të trupit.

Për ta kuptuar më mirë thelbin e dallimeve mes këtyre dy koncepteve të ,,diagnostikimit”, do i veçojmë disa nga këto premise thelbësore dalluese.

Sipas filozofisë së mjekësisë tradicionale trupi i njeriut konsiderohet si bashkim i pjesëve të veçanta, që gjenden në një ekuilibër të ndjeshëm mes tyre. Këtu e tëra është më e madhe se shuma e pjesëve të saja. Njeriu është një tërësi e gjallë, që përbëhet nga mendja, trupi dhe shpirti.

Kjo është një tërësi e pandashme. Sipas teorisë së diagnostikimit që zbatohet në vendet e Lindjes, trupi i njeriut është si një orkestër, ndërsa shpirti është muzikë e tij. Çdo shmangje e cilitdo vegël e kësaj orkestre, në cilindo drejtim, e ndryshon ,,muzikën” në tërësi! Që ta shfaqni shpirtin me tërë madhështinë e tij, duhet ta ,,akordoni” me kujdes çdo organ të trupit, si të ishte secila një vegël muzikore, që të funksionoj sa më mire të jetë e mundur. Thelbi i mjekësisë tradicionale qëndron në aftësinë e kuruesit, pra mjekut, ta merr rolin e dirigjentit. Ai duhet të jet i aftë që ti ndiej instrumentët që nuk luajnë mire dhe i ndihmon që të korrigjohen e të jenë në harmoni me tërë orkestrën. ( Kujdes pra, vetëm pas vëzhgimit, hulumtimit dhe trajtimit të tërësisë, mund të arijmë gjer te rezultate të kënaqshme ,,diagnostikuese” e shëruese)! (vazhdon)/Antpress