Nga Dr. Ilir Luma:DIAGNOSTIFIKIMI SIPAS MJEKËSISË TRADICIONALE TË LINDJES (Vazhdimi)

DIAGNOSTIFIKIMI SIPAS MJEKËSISË TRADICIONALE TË LINDJES (Vazhdimi)

Kontakti me të sëmurin është më se i rëndësishëm dhe elementi kyç drjet diagnozës së qëlluar. Me këtë veprim dhe sjellje të mjekut, krijohet një afërsi me të sëmurin. Qasja e mjekut  njëfardorre është pastorale, bazohet në kujdesin maksimal; një relacion si e ama ndaj fëmijës së vet. Besimi i ndërsjelltë gjithnjë është në ritje.

Qëllimi kryesor është mjeku të krijoj mundësinë tek pacienti që ai sipas këshillave të mjekut të ket sukses në shërim. Këtu ma kemi të bëjmë me një lloj shkathtësie që barazohet me artin e diagnostikimit dhe të terapisë. Krijohet një praktikë shpirtërore; mundësia e kultivimit të cilësisë dhe mjeshtrisë së të jetuarit. Derisa në metodologjinë e diagnostikimit perendimor çdo gjë bazohet në kërkimet analitike e teknologjike, duke e apstrakuar vëzhgimet personale, hipotezat, ndjenjat e mjekut, kjo nuk ndodh në mjekësinë e Lindjes .

Një kokëdhimbje në mjeksinê konvencionale të perendimit trajtohet me një analgjetik, thjesht, me një aspirin, pa hyrë në labirinthet e gjetjes së shkaqeve të fenomenologjisë së kokëdhimbjes që rezulton me përdorimin e tonelatave të këtij preparati gjithandej globit! Edhe atëherë, kur mund të jet e qartë, se shkaku i kokëdhimbjeve është stresi, ushqimi i keq, mënyra joadekuate e jetës së përditëshme, (lodhja fizike apo mentale, pagjumsia, gjumi joadekuat në kohë: ndejet gjer vonë pas mesnate, zgjimi i vonshëm që shkakton çrregullimin e metabolizmit të melatoninës); pra edhe atëherë, në perendim preferohet,,aspirina”!

Meqë në metodologjinë diagnostifikuese të lindjes apstrakohet lidhmëria e organeve mes vedi, atje është çfaq nevoja e trajtimit veçmas, sipas patologjisë së organeve. Kështu, shqetsimet e zemrës trajtohen tek kardiologu, ato të veshkëve te urologu; mëçia tek hepatologu, hunda, veshi gryka tek otorinolaringologu e kështu me rradhë. Shpesh ndodh që terapia e ordinuar nga kardiologu të jet inkopatibil me atë të hepatologut, apo ajo e ortopedit të jet në kundërshtim me atë të gastroenterologut e kështu me rradhë.

Gjatë një trajtimi të këtillë konvencional, pothuajse çdo herë paraqiten antagonizma gjatë llojit të këtillë të trajtimit. Është çështje tjetër paraqitja e mvarshmërisë nga një numër bukur i madhë i barërave, për të cilën do ket fjalë në shkrimet e arshshme! Duke tentuar ta shërojmë pacientin, nga ai krijojmë tabletoman, i cili mbas një kohe nuk mund të lirohet nga mvarshmëria e përdorimit të tabletave. Mu për këtë kemi paraqitjen e diagnozave të ashtuquajtura jatrogjene. Sëmundje këto që i shkakton vet mjeku gjatë proçeseve terapeutike. Pamvarsisht nga ajo që u tha gjer më tani, trended aktuale të të shëruarit ,,modern”, bazuar në mjekësinë bashkëkohore, si rezultat i caktimit të protokoleve, dinamikave dhe variacioneve të trajtimit, është e drejtë e të sëmurit cilin concept do ta zbatoj gjat trajtimit njekësorë. Mendimi im është që në shumicën e rasteve tek i sëmuri duhen zbatuar parimet e mjekësisë komplementare, që do të thot: ndihma duhet kërkuar në mënyrë plotësuese, pra komplementare. Atëherë, kur nuk mund të arihet sukses tek metodologjia perendimore, ti drejtohemi edhe asaj lindore, me çka do funkciononte mjekësia komplementare. FUND

Informim: Në artikujt që do pasojnë do bëjmë përpjekje që lexuesve tanë të respektuar që do kenë nevojë dhe dëshirë të informohen për mënyrën e trajtimit të sëmundjeve sipas diagnozave, mund të drejtohen portalit tone për informacione të nevojshme.

Dr.med. Ilir Luma